CONDICIONS DE VENDA WEB

A través del seu LLOC WEB; http://www.tintinshopbcn.com, de, RAIG BENEDITO, SL, d'ara endavant l'administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació o adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s'adquireix completant el formulari de, REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció per a l'aplicació del, article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d'Europa, del, 27 d'abril de 2016, i la *LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, *LSSI-CE, la Directiva 2011/83/UE, els drets dels consumidors, i la Llei 3/2014, de 27 de març, Defensa dels Consumidors i Usuaris. 

En atenció al l article, 6, apartat, f, del *RGPD-UE-2016/679, i la *LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l'interessat s'a un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà licito el seu consentiment.

1.INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA.

Les descripcions dels articles exposats en el LLOC WEB, es realitzen als llistats de productes.

El LLOC WEB: http://www.tintinshopbcn.com, de la qual és Administrador, RAIG BENEDITO, SL, de la venda en línia de productes de col·leccionisme com a avions, cotxes, figuris, llibres i *multimèdia, jocs i *papeleria, moda i llar i les *fabuloses *historietes de col·lecció de *Tin *Tin.

SEGUIMENT DE LA COMANDA: Es podrà consultar el seguiment de les comandes realitzades registrant-se amb la contrasenya de client en l'apartat de, Les meves comandes.

Per a, RAIG BENEDITO, SL, cada usuari d'aquesta web, és un potencial client que es mereix que els nostres productes estiguin a l'altura de les seves expectatives. 

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS.

Els preus exposats que s'indiquen a través del LLOC WEB, inclou l'IVA en tots els seus productes i, el preu dels enviaments per a la Península serà de 9, euros si la comanda és inferior a 60 euros, per als d'import superior, l'enviament serà gratuït, per a enviaments fora de la Península dependrà del volum i distància, tarifa que quedés reflectida en el moment de l'acceptació de la compra en l'apartat EL MEU CARRET.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions de venda i condicions d'ús i la confirmació del procés de compra en l'apartat EL MEU CARRET, l'administrador de la pàgina Web http://www.tintinshopbcn.com, sempre enviarà un avís o correu electrònic a l'USUARI/CLIENT, confirmant els detalls dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT

L'USUARI/CLIENT, pagués en el moment que realitza la comanda. 

L'USUARI/CLIENT, haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; VISA, *MASTERCARD o *Pay *Pal. 

L'USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PÈRDUES:

Segons el destí es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d'enviament, cada modalitat i cada destí tenen uns temps d'enviament que s'especifiquen en el procés de confirmació de la comanda en la descripció de cada producte, el temps de lliurament habitual per missatgeria és de, 24 a 48 hores en dies hàbils, per als enviaments per Correus d'Espanya, dependrà del que s'estableix pel servei, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització. 

L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït pel *USUARIOO/CLIENT, en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENT, quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què es posa el producte a la disposició de l'USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant pel transportista o per correus.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l'USUARI/CLIENT, per part del repartidor dins del termini i no hagi pogut ser lliurat per causa imputable a l'USUARI/CLIENT.

5.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE. 

Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant indicant com procedir per a recollir la comanda. L'administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament a empreses de missatgeria, Correus d'Espanya i altres sistemes, els qui garantissin que el lliurament es produeixi. 

Si passades més de 10 dies, després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'USUARI/CLIENT, haurà de posar-se en contacte amb l'administrador de la pàgina web.

En cas que l'USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors, des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i l'USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, RAIG BENEDITO, SL, iniciarà una recerca, que retardés el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador solucionés amb el client.

5-2.DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT.

L'USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat.

Si, posteriorment, una vegada revisat els productes, l'USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l'administrador de la pàgina web, via correu electrònic: tintin@tintinshopbcn.com, o al telèfon, +34 93 289 25 24

6. DEVOLUCIÓ

6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

Tots els productes comprats en la pàgina web de l'administrador es podran retornar i reemborsar, sempre que l'USUARI/CLIENT, comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn de producte/s adquirit/s en un termini de les 24, hores següents des de la recepció del producte.

L'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

L'enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per a protegir el producte.

Per al supòsit que no es pugui fer amb l'embolcall amb el qual es va lliurar, l'USUARI/CLIENT, haurà de retornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l'entitat de l'administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles.

En els articles de col·lecció, hauran de tenir en compte la limitació d'unitats dels productes i tenir en compte que la devolució es pugui fer amb totes les garanties per al producte.

Devolució dels diners, si ho desitja, en articles no demanats expressament fora de catàleg. Aquest dret no es recull en els productes demanats de manera específica amb articles personalitzats.

Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI/CLIENT.

Per a procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

Informessin les 24, hores següents en dies hàbils al lliurament, i indicar que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer via telefònica, +34 93 289 25 24, o al correu electrònic; tintin@tintinshopbcn.com. 

L'administrador de la pàgina Web informés el, USUARI/*CIENTE, de l'adreça a la qual ha d'enviar el producte.

L'USUARI/CLIENT, ha de retornar els productes pel mateix sistema que se li lliuro. La devolució la pagués l'USUARI/CLIENT.

L'administrador de la pàgina web, accepta i tracta les devolucions en l'empara de les Lleis locals, la Directiva de la UE i les Lleis Internacionals per als consumidors.

7. REEMBORSAMENT A l'USUARI/CLIENT

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà també a l'USUARI/CLIENT les despeses corresponents.

L'administrador de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta de l'USUARI/CLIENT dependrà del sistema de pagament i l'entitat emissora. 

8. *POLITICA DE PRIVACITAT 

RAIG BENEDITO, SL, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: *TRAVESSERA DE GRÀCIA, 176, Codi Postal: 08012, Localitat: BARCELONA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: tintin@tintinshopbcn.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat..